{ARGIEF}

www.communitas.co.za het ‘n nuwe Blog bygekry onder die Titel: Geloofsvorming. Die blog is gebore uit ‘n aantal VBO kursusse oor die tema.  Na afloop van die kursusse was daar ‘n behoefte onder die deelnemers om verder met mekaar in gesprek te bly hieroor. Gys van Schoor neem verantwoordelikheid daarvoor.

Besoek gerus die Geloofsvorming blog en neem deel aan die gesprek hieroor. Daar is oa ‘n bydrae oor ‘n beplanning van Gys, Danie Mouton en Deon Loots oor ‘n uitgebreide VBO-kursus oor geloofsvorming.  Hulle sal baie graag julle gedagtes hieroor wil hoor!

In sy eerste bydrae tot die Blog skryf Gys die volgende:

Robert Mulholland beskrywe geloofsvorming as ‘n lewenslange reis van transformasie waarop ons alhoemeer verander word om aan Christus gelyk te word ter wille van ons naaste.

Dallas Willard:

1.    Christian spiritual formation is the redemptive process of forming the inner human world so that it takes on the character of the inner being of Christ himself. In the degree to which it is successful, the outer life of the individual becomes a natural expression or outflow of the character and teachings of Jesus. But the external manifestation of “Christlikeness” is not the focus of the process; and when it is made the main emphasis the process will be defeated, falling into crushing legalisms and parochialisms. “That Christ be formed in you” (Gla. 4:19) is the eternal watchword of Christian spiritual formation, fortified by the assurance that, while “the letter of the law kills, the spirit gives life.” (II Cor. 3:6)

2.    Spiritual formation in the tradition of Jesus Christ is the process of transformation of the inmost dimension of the human being, the heart, which is the same as the spirit or will. It is being formed (really, transformed) in such a way that its natural expression comes to be the deeds of Christ done in the power of Christ.

Om aan dié gesprek deel te neem, besoek die blog van Gys van Schoor wat vir ‘n gesprek oor geloofsvorming geskep is.