{ARGIEF}

Comm_Logo_2015 www.communitas.co.za
Noordwal-Wes 1, Stellenbosch
Posbus 3322, Matieland, 7602

Diensgroep Gemeentebegeleiding

GielieLoubs

Gielie Loubser

PSD Gemeentebegeleiding
021-808 9293
083 234 2178
gielie@sun.ac.za

Mathilda - Copy

Mathilda du Pisanie

Gemeentebegeleiding Administratiewe Koördineerder
021-808 3265
mdup@sun.ac.za

Stephen Pedro

PSD: Getuienis met uitsluitlike fokus VGK wat NGGO insluit
076 072 5156
Stephen@kaapkerk.co.za

Sharon Naudé

Ontvangsdame asook Administratiewe beampte Nuwe Gemeenteontwikkeling en Kerklike Samewerking
021-808 3381
snaudé@sun.ac.za

Ankia - Copy

Ankia du Plooy

Voorsitter en Administratiewe beampte Vrouebediening
021-808 9060
ngkvroue@sun.ac.za

AnriëtteDeRidder - Copy

Anriëtte de Ridder

PSD: Jeug- en Familiebegeleiding
021-808 9154
083 490 0602
anriette@sun.ac.za

Maryke Fourie

Jeug- en Familiebegeleiding
Administratiewe koördineerder
021-808 9050
jeug@sun.ac.za

Theunis Botha

PSD: Predikantebegeleiding
021-808 9226
082 896 2089
pastor@sun.ac.za

Adrienne - Copy

Adrienne Bester

Predikantebegeleiding Administratiewe Koördineerder
021-808 3382
bestera@sun.ac.za

Diensgroep Toerusting

Frederick - Copy

Frederick Marais

PSD: Kerklike Opleiding
021-808 9051
083 380 1657
jfm@sun.ac.za

Bridget Leibbrandt

VBO Koördineerder
021 808 3624
bleibbrandt@sun.ac.za

Amanda van Niekerk

Sekretaresse Diensgroep Toerusting asook Kuratorium
021-808 9138
toerusting@sun.ac.za

Kuratorium

EddieOrsmond - Copy

Eddie Orsmond

PSD Seminarium NGK
021-808 4644
084 580 3013
eddieo@sun.ac.za

Eugene Beukes

Eugene Beukes

PSD Seminarium (VGK)
021-808 4725
081 271 1581
eugenebeukes@sun.ac.za

Pieter2

Pieter van der Walt

PSD Navorsing
021-808 4713
083 536 6401
pietervdw@sun.ac.za