{ARGIEF}

Wat moet ons vermy? Dit is vir die kind ‘n verleentheid as sy persoonlikheid geprys word en woorde soos jy is wonderlik, ongelooflik, ‘n regte engel, so vrygewig of ‘n staatmaker gebruik word.

Lof moet eerder te make hê met sy pogings en met wat hy bereik. As hy sulke terugvoer kry, begin hy vanself goed voel oor sy homself.

Gertjie, sewe jaar oud het sy pa gehelp om ‘n klipmuurtjie in die tuin te pak. Hy het die klippe aangedra:

Pa: “Die klippe is nogal swaar.”

Gertjie (trots): “Ek kan hulle optel en dra.”

Pa: “‘n Mens moet nogal vasbyt om sulke swaar klippe te dra.”

Gertjie: “Ek kan. Ek is sterk!”

In kontras hiermee sou die kind nie dieselfde afleiding oor homself kon maak sy pa die volgende sou gesê het nie:

“Jy is my staatmaker”

“Jy is ongelooflik”

“Jy is wonderlik”

Die geheim? Beskryf op ‘n realistiese manier wat die kind reg gedoen het en vermy dit om sy persoonlikheid te prys.