{ARGIEF}

Al kry sy kind nie woedeuitbarstings nie, is hy kwaad en kry homself jammer.

Wat kan die ouer doen?

Maak tyd om  na die kind te luister en vind uit waarin hy belangstel. Doen dinge saam met die hom of haar, veral aktiwiteite waarin die kind belangstel, selfs al is dit om na musiek te luister, terwyl jy einlik rugby of netbal verkies.

Wees empaties: Eerder as om die nors kind te betig oor sy houding, kan die ouer probeer uitvind waarom hy nors is. Probeer om jouself in die kind se skoene te plaas:  “Ek kan sien jy is ongelukkig.” Verseker hom dan van jou goeie bedoelings: “Ek wil graag verstaan. Dit sal help as ons daaroor kan gesels.” Help jou  kind om te verstaan dat dit in orde is om kwaad te wees, maar dat dit ook nodig is om probleme op te los. Probeer dan saam na ‘n oplossing soek.

Om hierdie onderwerp af te sluit: As jy jou kind wil help is dit nodig om ‘n goeie voorbeeld te stel. As jy in woede ontplof elke keer wanneer dinge nie na jou sin is nie, sal dit ongelukkig nie jou kind help om sy emosies te leer hanteer nie. Beskerm jou kind teen teveel frustrasie vroeg in sy of haar lewe. Maak seker dat eise wat gestel word ooreenstem met jou kind se ouderdom.

Woede is nie iets wat jy uit jou kind se lewe kan of wil verwyder nie, maar jy kan hom of haar help om dit te hanteer en bestuur.