{ARGIEF}

Vroeë adolessensie

10 – 15


Middel adolessensie

14 – 17

Laat adolessensie

17 tot vroeë twintigs

Mees algemene kwelling

Is ek gewild?

Mees algemene kwelling

Waar hoort ek tuis?

Mees algemene kwelling

Waarheen is ek op pad?


Ontwikkelingsmylpale

Ontwikkelingsmylpale

Ontwikkelingsmylpale

Verwerk fisiese, emosionele en kognitiewe veranderinge


Aanvaar groter verantwoordelikheid binne die gesin.

Raak onafhanklik van volwasse versorgers.

Stoei om weg te breek van ouers, veral moeder

Word bewus van seksuele begeertes

Fisies volwasse.

Realistiese selfbeeld met inagneming van fisiese voorkoms en vaardighede.

Intense betrokkenheid by vriende


Om aan ‘n intieme groepie vriende te behoort is belangrik. “As ek iets vir jou doen, wat doen jy vir my?” word vervang met ‘n begeerte om goedkeuring te kry van vriende en volwassenes.


Eksperimenteer meer met bv kleredrag, hare ens.

Mag dwelms en drank beproef.

.

Aanvaar seksuele identiteit en het bevredigende, meer intieme verhoudings met die ander geslag.


Aanvaarding deur ouderdomsgroep is belangrik

Minder egosentries met toenemende begrip vir abstrakte waardes.
Kognitiewe Ontwikkeling

Kognitiewe Ontwikkeling

Kognitiewe Ontwikkeling

Dink nog konkreet


Begin rasioneel en abstrak dink

Oorweeg moontlikhede, begin om in skakerings te dink en nie meer net in wit en swart nie.

Dink meer logies


Dink abstrak. Ontwikkel emosioneel en kognitief oneweredig – sal terselfdertyd morele waardes aanhang en oortree.


Het nog nie begrip vir subtiele verskille nie

.

Individuele vryheid van denke en optrede is belangrik

Langer aandagspan

Dagdroom baie graag


Verstaan dat keuses gevolge het en begin verantwoordelikheid daarvoor aanvaar


Kan inligting saamvat en verwerk (sintetiseer)Kan vooruit dink – na die toekoms
Ouers se verantwoordelikhede

Ouers se verantwoordelikhede

Ouers se verantwoordelikhede

Verseker tiener dat vergeetagtigheid, ongeorganiseerdheid en emosionele labiliteit normaal is hierdie ouderdom. Beplan saam om maniere te vind om dit te hanteer.

.

Respekteer haar behoefte aan privaatheid.

Help beplan sodat die hoeveelheid energie wat spandeer word aan  taak in verhouding is met die uitkoms.

Wees kwistig met positiewe terugvoer as sy iets reg doen.


Besweer haar lae selfbeeld deur elke klein prestasie te beklemtoon.

Help om mikpunte te stel

Vermy redenasies. Gee “ek- boodskappe” met kort, duidelike redes.


Beloon haar (moontlik met meer vryheid as sy by die reëls hou).

Help om strategieë te beplan

Sorg vir duidelike grense ten opsigte van haar veiligheid.

Onderhandel oor reëls ten opsigte van veiligheid.


Dit is ‘n aanpassing van die tabel op p 27 van Michael Carr-Gregg se boek, The Princess Bitchface Syndrome