{ARGIEF}

  • Beding verposing-tyd vir predikant-egpaar by kerkraad
  • Fasiliteer plek en inhoud van verposing-tyd
  • Beplan voorkoming-strategie
  • Doen verwysings soos nodig
  • Besoek gemeentes en ringe met inligting en toerusting

Kontakpersone:  Pierre Goosen; pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt; jcab@sun.ac.za; tel 021-808 3382
Mede-Fasiliteerders:  Jaco Coetsee; Johan Wepener