{ARGIEF}

Die Pinksterreeks van die Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG) vir 2014 deur prof Nico Koopman, dekaan van die Universiteit van Stellenbosch se Fakulteit Teologie is beskikbaar by Bybel-Media.
Klik hier: http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/noodkrete-vir-menswaardigheid/.
This 2014 Pentecost series is also available in English.
Please click here: http://gemeentepakket.bybelmedia.org.za/cries-for-a-humane-life/.