{ARGIEF}

Welkom!

Ek hoop dat dit wat ons beplan, vir jou van groot waarde gaan wees.   

Uit
‘n onlangse gesprek met Eddie Orsmond en Johan Botha, die
eindredakteurs van die Preekstudies met liturgiese voorstelle, gebaseer
op die leesrooster vir lidmate, (daar word jaarliks ongeveer 1 000 van
hierdie bundels gebruik) het dit duidelik geword dat die preekstudies
in opsigte versterk kan word.
     

Omrede
preke tussen 8 en tot soveel as 20 maande voor dit gepreek word,
geskryf word, ontbreek dit (normaalweg) aan aktualiteit. As ons dít sê,
doen ons egter geensins afbreuk aan baie goeie eksegese, hermeneutiek
asook sinvolle preekvoorstelle in hierdie bundel nie.
 

§          Ons
wil tog poog om die tersaaklike weeklikse teksgedeelte te lees, nie
soseer met die oog op die prediking nie – alhoewel dit uiteraard
belangrik is – maar eerder met die oog op die gemeente. Wat dink ons
wil dit op “daardie oomblik” vir die gemeente sê.

§          Ons
wil met die teksgedeelte voor ons vra: Wat is huidig in die wêreld/in
ons land aan die gebeur? Wat is dit wat ons veral in gebed na God toe
wil bring? Ons wil die Bybel dus lees met die koerant oop langs ons.
Die prediking moenie net die deurgee van “teoretiese” inligting wees
nie – dit moet aktuele kommunikasie wees!
 

Ons
is besig om ‘n paneel van 8 persone uit die NG Kerk familie te
identifiseer om ‘n klompie kort (hoogstens 2 bladsye) aktuele
aantekeninge oor die spesifieke teksgedeelte van elke week te skryf. 
     

Hulle
opdrag is: As jý die spesifieke tersaaklike teks moet preek met dit wat
in die wêreld rondom jou gebeur, hoe sal jy die bestaande preekstudie
aanpas. Hoe sal jy vanuit die teksgedeelte kommentaar op die gebeure
van die dag lewer.
     

Die
bedoeling is nie dat hulle weer van voor af eksegese daaroor doen nie.
Dit moet ook nie teenoor die bestaande preekstudie staan nie, alhoewel
hulle met verduideliking tog “ander lyne”’ sou kon optel. En as hulle
liturgies kreatiewe voorstelle sou kon maak nav hul kommentaar, sal dit
uiteraard ‘n groot bonus wees!
     

Sodra ons die groep van 8 gefinaliseer het, sal ons hul name bekendmaak.     

Ons beplan om Maandag 11 Augustus hiermee af te skop. Die inligting sal daarvandaan elke Maandag (middaguur) beskikbaar wees.      

As
jy voorstelle of gedagtes hieroor het – veral dalk later ‘n mooi
gedagte of verhaal wat hierdie kommentaar verder kan versterk, reageer
asseblief. Dit kan vir ons almal van groot waarde wees. 
 

Dan gesels ons weer! 

Groete 

Chris Jones (ns Eddie Orsmond, Johan Botha en Coenie Burger)