{ARGIEF}

Wanneer ek begrafnisse hou probeer ek luister waaroor die familie wonder. Soms wonder ek oor dieselfde dinge. Hierdie is geskryf nav ‘n jong ma wat baie skielik aan ‘n hartaanval dood is. Terwyl die dood altyd vreemd is, is dit die een ding waarvan almal kan seker wees. Wil iemand die verantwoordelikheid dra om te besluit waar die streep getrek moet word? Die volgende is op haar begrafnis gebruik.

Daar word so maklik gesê

dood is deel van die lewe

die sekerheid wat daarin lê

bepaal ons hele aardse strewe

Die nie vir ons om te kies

wanneer ons gebore word

óf die lengte van die lewe

al soms is dit ontstellend  kort

wil ons regtig hierdie mag beheer

wil ons sy beslissings keer?

Daar is hierdie ruimte

waarin ons kan kies en speel

die plek waar ons kan liefhê

en mekaar met deernis streel

die plek waarin ons keuses maak

kan besluit wat maak regtig saak

Ons stel geen grense

aan ons en ons kinders

se drome en wense

wie van ons sou die grens wou stel

waarbinne ander hul drome moes tel?

Wil ons regtig hierdie mag beheer

sou dit ons help om vervuld te leef

sou dit enige van ons vrese besweer

sou dit ons vry maak om na nuwe hoogtes te streef

óf sou dit ons beangs ons dae laat tel

ons heen en weer laat skarrel

sou ons begin om planne op te stel

terwyl wolke van waansin om ons warrel

sou ons nuwe projekte aanpak

of verlam wag dat die gordyn oor ons moet sak?

Kan ons die ruimte en die vryheid sien

kan ons hierdie lewe en energie verdien

kan ons leef uit God se guns

want alleen dan word die lewe

‘n samevlegting van keuses en kuns

‘n Simfonie waarin liefde, vreugde

opborrel tot die cresendo’s

wat afgewissel word deur die stil,

soms hartseer  en verlate adagio’s

op hierdie bladmusiek van lewe

word ons toe gelaat

om ons eie woorde te skryf

soms is dit juis hierdie inspirasie

wat die donker,  onverstaanbare oomblikke verdryf

Wil ons die oseane  se grense se stel

besluit wanneer is dit laag- of hooggety

wil ons die rimte van die branders tel

wil ons regtig teen die strome stry

of wil ons ons in die misterie daarvan verloor

deur net te kyk na die eindelose beweging

net weer die branders op die rotse hoor

en gevul word met die stil versekering

God het my in hierdie lewe gebring.

Kan ons die wind stuur of beheer

soms is dit ‘n briesie wat saggies,

vertroostend oor ons spoel

soms is dit die stormwind wat alles omkeer

ons onbenullig, klein en swak laat voel

en wanneer hy om middernag om hoeke loei

en skaduwees tot monsters en demone groei

dan hoor ons die stem van die Een wat die wind beheer

wat die son beveel om die lig te laat terugkeer

en wanneer  sy deurboorde hand oor my streel

skep Hy weer ruimte vir my om my lied te speel.

Wil ons verantwoordelikheid neem vir elke draai in die pad

wil ons werklik bepaal hoe steil die opdraend wat ons moet stap

sal ons kies om deur swaarkry verrassend te groei

sal ons kies om uit klowe boontoe te stoei

en nuwe heerlike uitsigte  te ontdek,

ja, selfs  wanneer die grys mis oor ons trek

en ons totaal beheer en rigting verloor

dis dan wanneer ons die Vaderstem wil hoor.

Wanneer vrees en angs ons verteer

in  ons stil en seer

as ons ons met hoop oorgee aan sy beheer

dis wanneer ons meer van sy hartklop leer

dan sug sy Gees saam met ons gees

in sy hand sal ons uiteindelik veilig wees

Daar is die laaste duister grens

wat ons almal wil weg wens

Wie sien kans om in daardie donker grot

van godsverlatenheid in te stap.

Hy het in die duisternis in gedaal

die magte van boosheid

het hul woede op Hom uitgehaal.

na drie dae het die lig deur God se mag verskyn

die duisternis, woede en vrees het verdwyn

Liefde, lewe lig skyn nou vry

en sal elkeen na die Vader begelei

Hy steek sy hand uit

en terwyl ons die laaste treë stap

word ons genooi

om die laaste vers van ons lewenslied te voltooi

en dan saam met die hemelkoor

word hierdie lied gehoor

op die maat van ons musiek stap ons nader

na ons Hemelvader

en daar uiteindelik gestroop

van alle pyn en wanhoop

vou die ewigheid voor ons oop

sodat ons bly en vry kan sing

onder hemelse begeleiding

Christo van Heerden – Nov 2008