{ARGIEF}

Die reglement bepaal dat elke gemeente hulle eie werkswyse bepaal.

Die model of werkwyse wat gebruik word, word bepaal deur die behoefte van die vroue en visie van die betrokke vrouebediening.  Enige werkswyse wat ‘n voertuig is om die visie te dra, is korrek.  Daar is tans geen voorskrifte nie. Netwerk self met gemeentes of via die kantoor vir Vrouelidmate tov verskillende modelle.

Ander modelle

Voorbeelde:

1.     Today God Is First

Ons beleef tans ‘n sigbare herlewing in Bergsig Durbanville gemeente. Die manne het in Mei 2009 begin met ‘n TGIF-bediening en dié behoefte het toe ook onder die dames ontstaan om ‘n ontmoeting te hê met ons lewende God. TGIF bied ‘n welkome platform waar mense hul stories met ander kan deel. Die eerste Dames TGIF- byeenkoms (Dames TGIF (Today God Is First) was einde Januarie en ons was oorweldig toe ons sien dat die vrouens 5:30 vm op ‘n Dinsdagoggend tou staan om ‘n sitplek in die saal te kry. Ons het die eerste oggend weggespring met 130 dames en die getalle wissel enigiets van 80 tot 180 dames per oggend. Daar’s elke keer ‘n spreker – soms is dit bekende persoonlikhede wat kom getuig, maar ander kere is dit gewone vrouens wat toelaat dat bietjie olie vanuit hul stukkende kruik oorloop na ander. Ons poog om ‘n gesellige atmosfeer te skep met koffie, tee, beskuit en muffins en voor 7:00vm is almal weer oppad om die dag verder te neem. Ons dames beskryf hierdie byeenkomste as inspirerend, ‘n geleentheid om by mede-Christene te leer ken en my geloof te versterk, ’n ‘Turn to Friends’, ’n vitamien-inspuiting, nuwe hoop, motivering, dankbaarheid, ens.

2.    Maria-bediening

In Februarie 2010 is die Maria-bediening (Vroue by die Voete van Jesus) in die Paarl “gebore”. Byeenkomste vind plaas in ‘n lokaal, beskikbaar gestel deur ‘n wynlandgoed.  Die lokaal is gratis versier en kelims is voorsien vir die gebedskamer deur plaaslike dekorwinkels.

Maandeliks kom vrouens van alle denominasies bymekaar om onder leiding van die Heilige Gees  stil te word by die Voete van Jesus! Elke byeenkoms bied geleentheid vir jou eie gebedstyd in die gebedskamer (soos die Heilige Gees jou lei), lofprysing/aanbidding deur ‘n sangleier en getuienis. Vrouens ervaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees, harte is besig om herstel te word en ons kom vind net weer die vreugde in stilwees! Vrouens het al getuig hoe hulle vir vriendinne begin bid het waar hulle vantevore te skaam was. Vrouens getuig van die salwing wat hulle ervaar tydens die stilwordtyd.  ALLES gaan oor JESUS – ons ABBA VADER, ons is slegs die instrumente! Ons glo dat die Here met elke geleentheid afsprake het met verskeie vroue.

3.    George Moedergemeente

Januarie 2010: Ons begin met ‘n nuwe vrouebediening.

Doel: Om die gemeente vroue geestelik te voed en te verryk.

Missie : Om besige Martha’s te help lei na dienende Maria’s.  Om in God se teenwoordigheid in te gaan, te sit by Jesus se voete en te luister.

Waar begin ons? Seker maar by die einde. ‘n Vroue safari wat die vroue op ‘n geestelike reis neem na herstel. Herstel? Ja herstel van hartseer, mislukking, pyn, verlies, minderwaardigheid ens.Februarie 2010:

1. Elke vrou wat inskakel word toegerus met ‘n GPS lêer, m.a.w. ‘n handleiding vir die pad wat ons gaan volg. Ontvang elke byeenkoms ‘n stukkie padkos wat in die lêer gebêre word – boekmerkies, gehekelde kruisies, addisionele leesstukke

2. ‘n” Vanity Case” lapsakkie wat met elke byeenkoms gepak word met:Abraham se geloof, Rut se geloof, Job se geduld, Salomo se wysheid, Paulus se deursettingsvermoë, Maria se nederigheid enJesus se Liefde

Elke maand ontvang die vroue ‘n kaartjie met ‘n bybelteksie voorop en ‘n item agterop geplak om die tema vir die maand vas te vang en wat dan in die ‘vanity case ‘ gepak word vir die pad vorentoe.

Tema: God is my rotsTeks:

Ps 71:3  Wees vir my ‘n rots om na toe te vlug…

Simbool: Klein klippie agterop die kaartjie geplak

Die byeenkomste word gelei deur gassprekers, ons leraars, persone wat getuienisse lewer en ook die vroue van die bediening.Elke kwartaal bied ons ‘n groot byeenkoms aan wat deur die hele gemeente en gemeenskap bygewoon kan word- die hele gesin. Ja, ons pas tot die kinders op.

4.    Oostersee

Die Oostersee Vonkelvroue is ʼn groep pragtige vroue met harte van goud wat almal ʼn passie vir die Here het. Die groep het in 2009 ontstaan nadat twee dames van hierdie gemeente ʼn leemte raakgesien het vir ʼn omgee groep vir die jonger vrou in die gemeente. Vonkelvroue funksioneer parallel en as aanvulling tot die tradisionele vroueaksie in die gemeente. Alhoewel dit amptelik bekend staan as ʼn groep vir die “jonger” vrou, het dit niks met fisiese ouderdom te doen nie – enigeen wat jonk van gees is, is welkom!

Die groep kom een maal ʼn maand informeel by ʼn gasvrou se huis bymekaar. Die aanbieder van die aand en die gasvrou roteer en is vrywillig. 2010 se tema is “The Ultimate gift” – elke maand word ʼn nuwe “gift” behandel en ook toegepas. Alhoewel dit dus primêr as ʼn ondersteuningsgroep vir vroue begin het, het hierdie tema die dames spontaan aangemoedig om ook na buite die groep uit te reik en diensbaar te wees. Op hierdie manier vul hulle die vroueaksie aan.

Die dames het elke maand ʼn ander gebedsmaat wat omgee en ondersteuning op ʼn baie persoonlike en intieme vlak verhoog. Soos wat vriendskappe onder die dames verdiep het, het die manne, oftewel die “Mannekyne”, ook vriende geraak – gereeld sal die Mannekyne ʼn braai aanbied as fondsinsameling vir die kerk. (Natuurlik met die vonkelvroue in die kombuis wat sorg vir die bykosse, kaartjieverkope, dek van tafels en versiering van die saal terwyl die manne baie hard werk om die vuur… Spanwerk!)

Mei 2010 het die vonkelvroue by Mooi Hawens, Bettiesbaai, gaan kamp. Dr ST Potgieter het  “Verhoudings in vandag se tyd”, aangebied.

Kenmerke van die groep is dat dit informeel is (geen vergaderingsprosedures, sakelyste of notules nie). Daar is baie humor en die dames lag werklik baie. Daar is baie energie en nooit ʼn tekort aan gewillige hande nie. Gebed speel ʼn baie belangrike rol – gebedsversoeke, asook terugvoering op hierdie versoeke, word gereeld deur die loop van die maand aan die groep gekommunikeer. Daar heers ʼn vertroulike band en konfidensialiteit – veral aangesien sensitiewe onderwerpe soms bespreek word en die dames hulleself blootstel. Daar is ook goeie kommunikasie en tegnologie word maar meestal hiervoor ingespan wanneer die dames nie bymekaar is nie.

Hierdie groep gee vir vroue ʼn platvorm om meer en meer te groei soos die vrou van Spreuke 31. Die vonkelvroue skitter inderdaad soos edelstene!