{ARGIEF}

Tema:  Om weer jou roepingsfokus nuut en vars te ontdek of te bevestig

Renovare is ‘n ou latynse word in die kerk wat verwys na ‘n geloofsverhouding wat herstel is en daarom nuut beleef word.
Jou roeping as leraar (geestelike leier) is seker een van die kosbaarste, mees bepalende gebeure in jou lewe.  Omdat dit so ‘n persoonlike saak is, praat ons dikwels nie met mekaar daaroor nie.  Tog is dit goed dat ons van tyd tot tyd weer stil raak voor God en met mekaar oor ons roeping praat.
Dit is goed om weer ons rolle vanuit ons roeping te bevestig en die take wat daaruit voortvloei helder te formuleer.

Tydsduur:  Drie- tot vier-dag retraite.
Formaat:  Roeping- en leierskap-retraite.  Maak gebruik van stilte, luistergroepe (kleingroep) en grootgroep.
Materiaal:  Deelnemersgids beskikbaar.
Aanbieder:  Reël by Communitas.
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za


Hierdie is een van die gewildste retreat programme by Communitas wat baie lekker werk in Ringe, maar dit kan ook lekker werk vir ‘n kollega-span of leiersgroep in die gemeente. Groot dele van die program is gebaseer op Coenie Burger se boek: Ontmoetings met die lewende God. As jy voel jy het jou roeping ontgroei is dit dalk tyd om hierdie retreat te oorweeg.

Frederick Marais