{ARGIEF}

Renovaré Roepings-retrait vir predikante

Voorbereidingsvraelys

Nota:  Hierdie vraelys is ontwerp vir die Roepings-retrait vir predikante maar sou ook deur leraarspanne vir spanbou doeleindes gebruik kon word

Baie dankie dat jy ingeskryf het vir die Roepings-retrait. Jou roeping as leraar is seker een van die kosbaarste en mees bepalende gebeure in jou lewe. Dit is baie persoonlik en daarom praat ons dikwels nie met mekaar daaroor nie.  H Richard Niebuhr noem dit ‘n “secret call”. 

Dit is goed dat ons van tyd tot tyd weer stil raak voor God en met mekaar oor ons roeping praat want ons roepingsfokus kan vervaag of selfs verdoof. Vir ons gereformeerdes is die vervaging van ons roeping amper vernietigend.  Calvyn se simbool was nie verniet ‘n brandende hart op ‘n uitgestrekte hand nie.

Ons besef nie altyd watter groot inpak die veranderinge in ons konteks op onsself en ons roeping  het nie. God roep ons tog altyd om in ‘n spesifieke konteks ons roeping uit te leef. As die konteks verander, sal dit nodig wees om weer oor ons roeping na te dink anders kan die fokus vervaag. Dit kan byna soos ‘n tweede roepings ervaring wees.  Dit is merkwaardig dat die meeste roepingsverhale in die Bybel verhale van ‘n tweede en derde roepingsgebeure is.  Dink maar bv aan Christus se geprek met Petrus in Johannes 21! Ons ervaring is dat hierdie paar dae regtig lewensveranderend kan wees om die vlam van ons roeping weer aan te steek.

Daar kan ‘n hele aantal redes wees waarom jy vir die retrat ingeskryf het.  Om  ons te help met die voorbereiding sal dit baie help indien jy die Voorbereidings Vraelys kan invul en aanstuur na die aanbieder.
 

Voorbereidings vraelys:

Elke deelnemer aan die retreat vul hierdie in en stuur dit vir die aanbieder om hom te help met die voorbereiding.  Die noukeuringe invul van die vraelys sal aan jou ‘n goeie voorbereiding wees vir die Roepings-retrait. Hierdie inligting is uit die aard van die saak vertroulik en sal net met die res van die groep of enigeen gedeel word met die persoon en groep se toestemming.

Naam:………………………………………………………..
Gemeente:………………………………………………….
My MBTI-profiel:…………………………………………
My gawes:………………………………………………….
Watter gawe-analise het jy gebruik?…………………………………………………..
LW Indien jy nie jou MBTI-profiel en gawe-analise het nie sal dit by die Retrait self afgeneem word.
1. Hoeveel jaar is jy al in die bediening?

 

 

2. Wat waardeer jy die meeste van bediening?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Wat was vir jou die grootste aanpassings sedert jy begin werk het as predikant? Noem 3

• ………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Wat is die één verandering wat jy self kan maak wat die grootste verskil in jou bediening sal maak?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5. As jy jou persoonlike roeping as leraar in ‘n kort paragraaf kan opsom? Wat sal dit wees? Probeer eerder spesifiek wees, vermy algemene stellings wat van alle predikante waar sou kon wees.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Hoe het die werk in die gemeente jou uitkyk op God en die lewe geraak?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Watter inpak het die veranderinge in die konteks op jou verstaan van jou roeping gehad?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. Het jy die afgelope tyd bewus geword van nuwe passies wat die Gees in jou wakker maak, wat jy in ‘n ideale situasie baie tyd sou wou gee?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

9. Op ‘n skaal van belangrikheid, gee vir elkeen van die volgende moontlike uitkomste vir die Roepings-retrait ‘n punt in die aangewese ruimte. Dit sal my help as julle mooi hieroor dink en nie meer as 2 items uitlig as noodsaaklik nie.
  
  
1    Onbelangrik vir nou 

2     Goed om ook te weet 

3     Sal goed wees 

4      Belangrik dat ons nou hieraan werk 

5      Noodsaaklik dat ons dit nou doen

a. My selfverstaan en my roeping moet belyn word met mekaar. Ek voel of ek uit my roeping gegroei het.

b. Daar is baie verskillende aansprake en konflikte in my bedieningskonteks wat  aangespreek moet word.

c. My roeping is nie belyn met die roeping van die gemeente nie.

 

d. Ek sal graag nuut aangewend wil word as predikant

 

e. Ek wil graag my roepingsfokus herstel

 

f. Ek  wil groei in my vaardighede as predikant

 

10. Is daar enige ander opmerkings wat jy graag sal wil maak tov die Roepings-retrait wat  kan help met die voorbereiding?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………