{ARGIEF}

Kliek onder om op YouTube te kyk. Verwys ook na skakels onder die video by “show more”.

Adissionele inligting vir Predikante en Gemeentes:
Coronavirus communitas riglyne