{ARGIEF}

• Christen Vigsburo

• Church Innovations Institute

• Eenheid vir Godsdiens- en Ontwikkelingsnavorsing

• Suider-Afrika Instituut van Gestuurde Gemeentes (Vennootskap van Gestuurde Gemeentes)

• Die Beyers Naude Sentrum vir Publieke Teologie

Kingfisher Mobiliseringsentrum

• GOCN “Gospel in our Culture Network”