{ARGIEF}

Interessant om te less oor Calvyn. Ook interessant om te dink in watter mate Calvyn die sneller was vir wat ons vandag beleef as die heersende normes en waardes in die ekonomie. Let wel mooi die sneller dui nie daarom dat Calvyn dit bedoel het of gemen het nie, dit beteken net die het gebeure aan die gang gesit wat op iets uitgeloop het.
Calvyn se berekening van geluk was eenvoudig. Geluk is die antwoord van die deelsom wanneer jou bates/besittings/vermoens gedeel word deur jou behoeftes. Dit was dus maklik volgens Calvyn om jou geluk te verhoog. Jy hoef eenvoudig net jou behoeftes te verminder. Die wysheid het dartoe gelei dat mense hard gewerk het en spaarsamig gelewe het. Die groot probleem met so ‘n lewenstyl is dat mense ryker doodgaan as wat hul die lewe binnegekom het en dit het die probleem wat om met die ekstra rykdom te maak aan hul kinders oorgelaat. Nie alle kinders wou die rykdom voortsit of onderhou nie. Onthou die rykdom was dikwels nie in kontant nie, dit was in bates of kapitaal en die kinders het nie die vermoens of die lus gehad om die rykdom voort te dra nie. In ‘n poging om die probleem op te los is maatskappye as besigheidsvorm uitgedink. Dit het die mense met kapitaal (aandeelhouers) by die met bestuursvaardighede (die direkteure) uitgebring. Die gevolg was so ‘n oor produksie van goedere dat die wereld nie meer kon voortgaan met die idee van goeie mense wat spaarsamig leef nie. Mense moes die oorvloed produksie wil he^ en dus koop. Nou het dit nodig gehad dat mense anders dink oor wat goed is. Dit is nou goeie mense wat koop en wat op skuld koop. Vermeerder behoeftes en die geluk word net minder, om die geluksom steeds positief te laat eindig moet die vermoens nou verhoog word en krediet moet aangegaan word. “Vlieg nou betaal later”. Dit bring mee dat die goeie mense nou die is wat skuld aangaan. Gaan maar na ‘n bank en se^ ek wil geld leen, ek is jul perfekte kandidaat ek het nog altyd alles op kontant gekoop. Die bank gee jou geen lening nie want jy het nie ‘n goeie kredietrekord nie! Dit verduidelik hoekom ons so naarstigtelik geld leen en koop, dit is wat goeie burgers doen, dit laat immers die ekonomie groei en sorg so dat die armes ook beter af is. Daarom is minder regulering ook goed want dit laat toe dat meer mense kan geld leen, selfs die wat nie kan terugbetaal nie. Dit is tog immers wat goeie mense doen, hul laat ander ook goed lewe en wis so een van die gevolge van armoede, namens ongelukkigheid oor die lewe uit. Die verstaan het hom nou effe vasgeloop teen ‘n antal ander beskouinge van goeie mense soos dat jy jou beloftes om jou geld terug te betaal sal nakom. Die wereld het hom nou teen ‘n dikkerige muur vasgeloop en dit sal interessant wees om te sien hoe draai die spiritualiteit nou om met die nuwe werklikheid tred te hou. My raai is dat ons nie terug gaan gaan na Calvyn toe nie – ons het doodgewoon nie die verstaan hoe dit die wereld se probleme kan oplos nie. Maar waar ons nou is het ook deur Calvyn geloop.