{ARGIEF}

Geestelike leierskap 11 – 13 Maart 2008
• Wat het jy (vir jouself) geleer?
› Ons gesprek oor en besoek by ons roeping help my baie op die oomblik. Aanvanklik het ek nie geglo dat daar iets is wat ek nie al gesien of gehoor het nie (rondom my roeping).
MAAR, hoe meer ek daaroor gepraat en gedink het, het ek besef dat God my nie net geroep het nie, Hy het my geroep met ’n spesifieke werk. Op die oomblik verstaan ek dit so:
God is besig met sy mense (ons / gemeente / gemeenskap) en sy skepping (natuur).
Hy is besig om dit / ons nuut te maak (om ons te help om te wees soos hy dit oorspronklik bedoel het).
In die proses gebruik hy mense (vir my ook).
Hy roep my om deel te wees van hierdie proses.
Hy roep my om:
◦ mense na plekke toe te vat waar hulle nog nooit voorheen was nie;
◦ mense na plekke toe te vat waarheen hulle nie op hulle eie kan of noodwendig wil gaan nie.
◦◦ Die Eksodus storie is my storie en ek is dankbaar dat ek weer kon dink en praat daaroor, want God het my op ’n nuwe manier daarmee kom vat.
› Om mense daarheen te lei het ek nodig om genoeg tyd te maak met:
◦ God (ek wil mense lei as navolger van God)
◦ die Mense (Jesus het nie ’n boek geskryf nie, Hy het ’n gemeenskap gevorm)
◦ myself (bestuur van myself, my energie, kreatiewe rus, musiek, stilte ens.)
• Wat kan / wil ek gemeente (Kerkraad) toe vat?
Ons land en ons kerk gaan deur moeilike tye en in tye soos hierdie gaan dit Geestelike-leiers vra wat met visie, passie en energie die wolk kan raaksien en volg (Numeri 9, deel van ons gemeete se storie).
Daarom is ons besig met ’n proses om die te sorg dat ons die wolk sien en deel van ons proses was om reeds op die 17de Maart te begin kyk na Braam se DVD reeks (Gereedskap vir geestelike leierskap).
Ons het ook besluit om vir Frederik te kry om ons te help met hierdie proses.
◦ Ongelukkig is die Kerkraad nie altyd die vaardigste leiers of die ouens met die passie, visie en energie nie, daarom wil ek probeer om die Kerkraad te help (vir nou met die DVD van Braam) sodat die Kerkraad die span/leiers kan word/wees wat nodig is om ons gemeente en gemeenskap te lei deur moeilike tye.
◦ Die ander idee wat ek het is dat ek en my 2 kollegas met mekaar gesels oor ons roepingsverhale. Ek dink die persoonlike aard van elkeen se storie gaan ons help om mekaar beter te ken (en te vertrou). Daarna is my hoop dat ons die stories van met ons Kerkraad kan deel sodat hulle ons ook beter kan leer ken en verstaan.
• Waaraan sou jou graag verder wou werk?
Ek lees op die oomblik: The Starfish and the Spider (The unstoppable power of leaderless organizations) van Brafman & Beckstrom. Dit is ‘n boek met vars perspektiewe op leierskap binne organisasies in ‘n nuwe tyd. Ek weet daar is baie ander ouens wat ook besig is om goeie goed te lees, dit sou lekker wees om saam met ander ouens te lees en te werk.
Waaoor spesifiek? Ek is nie seker nie, maar sou wou hoor waarmee groepe besig is en sal wil deelneem aan ’n gesprek iewers.
Christo Botha
(Toringkerk, Paarl)
021 8720275
0844900923
christo@toringkerk.co.za