{ARGIEF}

VBO 1
Geestelike Leierskap
1. Wat het jy vir jouself geleer?
Dit was vir my baie kosbaar om maar net weer te besef dat die Here my geroep het teen alle natuurlike aanlegte en verstaan van myself in!.Dit was lekker om dit met ander te kon deel en dit sommer weer vir myself af te stof.
Ek het die groepie waarin ek was verskriklik geniet, daar het ‘n baie diep band tussen ons ontwikkel.
Ek is so ontsettend dankbaar dat ek weer die onbeskryflike voorreg het om voltyds in die bediening in ‘n gemeente te staan. Ek het maar net weer ontdek dat die bediening my gekies het en dat ek dit beslis nie self gekies het nie. En,ja…om maar net weer te besef dat my roeping my in ‘n leierskapsrol geplaas het waar ek ander mense positief kan beïnvloed.
Ek wil graag nog sommer baie lees oor leierskap.
2. Wat kan of moet jy gemeente toe vat?
In ‘n makro-gemeente soos ons loop jy maklik die gevaar om in ‘n onpersoonlike bedieningstyl te verval en net te sorg dat strukture in plek is. Vir die ontwikkeling van leierskap, is en bly verhoudings sekerlik die mees belangrike omgewing waarbinne leierskap ontwikkel kan word.
Ek sal graag vir my die “luukse” wil gun om met ‘n paar mense in die gemeente op ‘n gereelde basis bymekaar te kom en te gesels oor die gemeente en God se pad met ons.
Daarom sal ek graag baie meer tyd wil spandeer met sekere spanne in die gemeente en veral met die omgeegroepleiers waarvoor ek verantwoordelik is. Ek sou graag wou sien dat daar baie meer ontwikkeling van leierskap in die gemeente is. Ek is opgewonde en dankbaar oor die hoë vlak van leierskap wat alreeds in die gemeente is en funksioneer.
Ek sou graag wou sien dat die kerkraad ‘n baie meer doelgerigte visioneringsrol vervul en dat die daaglikse bestuursgoeters op ‘n ander vlak hanteer word. Kerkraadsvergaderings se inhoud moet ook in lyn hiermee gebring word.
3. Waaraan sou jy graag saam met ander verder wou werk?
Daar was tydens die kursus ‘n te groot gaping tussen die twee dele( Coenie en Braam). Ek sou graag die twee velde meer geïntegreerd wou sien.
Ek hou van die goeters oor roeping en die verhoudingsaspekte binne leierskap en sou meer daaroor wou werk.
Baie dankie vir ‘n uiters verrykende ervaring. Dit het vir my baie beteken!