{ARGIEF}

Frederik en Leon
Ek het metterjare ontdek dat ons predikante-opleiding ons idees oor leierskap laat ontewikkel het – wat juis veroorsaak dat ons nie die leiers van die gemeente eien nie.
Dalk het ons professionele teologie wat elke predikant by ‘n gemeente aanbring ons nie toegerus om ook bedag te wees om die “local theology” van die plaaslike gemeente raak te sien nie.
Ek het ook ontdek daar is leierskap! Heel dikwels op totaal ander plekke as waar die predikant verwag of dink daar leierskap moet wees.
Bg ontdekking is bevrydend en opwindend – vir my ‘n teken dat die Gees werk en toegelaat word om te werk!
Natuurlik het die predikant ook ‘n verantwoordelikheid t.o.v. leierskap, dalk op ‘n ander vlak as die waaraan ons jare lank blootgestel is weens ons opleiding (of tekort daaraan) en die leenstelsel vanuit die beroepswereld.
Bg gedagtes sommer om die gesprek verder te stimuleer…
(Nou wonder ek sommer ook oor leierskap t.o.v. sinodale poste en kerkeenheid ens!)