{ARGIEF}

Hierdie positiewe terugvoer warvan Alta hier praat kom in baie gevalle moeilik by ons, omdat ons so gewoond is om eerder op die foute te fokus as die positiewe eienskappe en gedrag.
Dit help my baie om te onthou dat elkeen van ons, ook elkeen van ons kinders, geskape is na die beeld van God, soos wat ons oa in Genesis by die verhaal van die skepping lees. Positiewe terugvoer begin by ‘n positiewe kyk na mense(kinders). As ek onthou dat elkeen wat my pad kruis iets van God in hom/haar dra, help dit my om anders na die persoon te kyk. Dan is ek nie op soek na die foute nie, maar nuuskierig om raak te sien wat in die persoon heriner my aan God. As ek mag se word positiewe terugvoer dan nie gemotiveer deur goeie sielkundige of opvoedkunige beginsels nie, maar deur die teolgiese uitgangspunt van Imago Dei- wat uit die aard van die saak sielkundig en opvoedkunig baie sin maak.
Dit het nogal interessante implikasies, want dit moedig my aan om potenisaal te verwag en na vore te bring. Ek is nie net geskape na die beeld van God nie maar kan ook groei sodat ek meer en meer die beeld van God- sommige mense noem dit refleksie soos deur ‘n spieel- kan vertoon.
Ouers wat dit onthou praat nie net met hulle kinder oor goeie gedrag nie, maar oor wie hulle in werklikheid is! en soos wie hulle kan word. Daar is soveel “positiewe” mensbeskouing in die Bybel van wie ons gemaak het, na watter beeld ons gemaak is en waarvoor ons gemaaak is- dat dit eintlik verstommend is hoeveel ons fokus in ons begeleiding van kinders op wat negatief of verkeerd is.
As kinders kan grootword met die bewussyn van Imago Dei- na die beeld van God- as ‘n geskenk wat aan hulle gegee is en bevestig is deur die doop- ontstaan daar soveel ander sosiale potenisaal. Stanley Grentz skryf oa oor die verlies aan “self” wat mense vandag ervaar en hoe ‘n bewussyn van Imago Dei ons kan help om daardie verlies weer te herstel vanuit die potenisaal wat God in ons geplaas het deur ons te skape na die Beeld van God. Is dit nie die grootste geskenk wat ons aan ‘n kind kan gee as ouer nie? Die beste is ons kan dit onvoorwaardelik uitdeel, nie op grond van prestasie nie, maar op grond van ons belydenis oor wie God is!