{ARGIEF}

Jan Johnson se gedagtes oor Skrifmeditasie in Savoring God’s Word sluit mooi aan by die derde beweging wat jy beskryf. Sy stel voor dat ‘n mens in jou luister na God versigtig moet wees vir die stemme van die “komitee” in jou kop! Sy noem hulle “your worst interrupters” (p 76). Hulle maak God se stem na, maar is eintlik deel van een of ander gebrokenheid in jouself.
Die een komitee-lid wat my tref in haar lysie is “The rescuer” – die een wat voorstel dat jy betrokke raak by alles en almal … sodat hulle jou kan waardeer! “As a result, busyness is next to godliness.”
Daarom sê sy: “If you think you hear God saying in every passage, ‘Help people until it exhausts you. Make people happy.’ that is not God but your rescuer sabotaging your meditation.”
Sy stel ook voor dat ‘n mens nie die stemme moet probeer uitdoof nie, maar moet herken vir wat hulle is. En dan: “gently escort (them) to the door of your heart”, terwyl jy bv. vir die “rescuer” sê: “God shows up in every catastrophe. Sometimes God asks you to come along; other times, you stay behind.”
Dié Psalm is ‘n geweldige hulp hiermee, want die aktiewe agent van al die wonderlike dinge wat hier beskryf word, is God! Ek kan maar dinge aan Hom oorlaat vir die jaar en bedag wees op die spesifieke tye en geleenthede wat Hy my gaan insluit in sy planne vir die wêreld …
Chris van Wyk