{ARGIEF}

Dagse Frederick
Ek (Heinrich Theunissen)gebruik ‘n ander naam want die program meen my regte naam is reeds in gebruik.
Na 20 jr in die bediening (2 gemeentes op die platteland)stem ek heelhartig saam met julle waarneming. Dit lyk my ook dat ‘n paar goed belangrik is in vandag se tye en nie noodwendig met roetine huisbesoek ondervang word nie.
Een is die toeganklikheid van ‘n predikant vir mense (nie net lidmate nie), en dan in die eerste plek as ‘n medemens (mede reisiger).
Twee het te make met netwerking. Iewers, gemeentegrootte ensomeer in ag geneem, moet ons kontak maak en behou met mense. Dit verhoog uiteraard toeganklikheid.
Drie gaan oor die netwerking van die gemeente. By ons gebruik ons ‘n leierspan wat meer as 10% van die gemeente beslaan en in kleiner groepe netwerk.
Groete Heinrich