{ARGIEF}

So stoei ons oor die oseane eintlik met dieselde dinge, daar was tye wat ons SA ons verlekker het daarin dat ander ook soos ons sukkel met die bou van brue oor grense. Ons is almal jammer die studente toon nie ‘n groter gewilligheid nie- hulle is dan die nuwe generasie op wie ons almal ons hoop plaas om beter as ons te vaar in die skep van ‘n inklusiewe gemeenskap waar ras en kultuur nie soos in die verlede die skeidslyne terk nie. Jy is reg beide Obama en Jansen toon die soort leierskap wat ons vorentoe gaan help.
Ek herinner jou aan jou bydraes wat die klem le op agentskap- wie is die eintlike agent wanneer die professor en studente mekaar help om te transformeer? Dit help my om te onthou dat wat daar beskryf word niks anders is as ‘n beweging van die Gees nie. ‘n Onverwagse flietende gemeenskap rondom ‘n pakkie chips is die soort kontekste waar die Gees beweging bring, omkeer bewerk, van liefde, respek en onderlinge afhanklikheid. As ek so na daardie prentjie kyk- rol daar ‘n berg van probeer en forseer nog meer skuld nog meer nie-goed-genoeg-wees-nie, en kan ek ligter deur die lewe beweeg en my verwonder aan die manier waarop die Gees hoofvaardige professors en onwillige studente transformeer tot koninkryksgemeenskappe- flietend soms byna onsigbaar- maar die Here weet- dit was nie ‘n lugspieeling nie, maar ‘n egte oomblik wat die konikryk gekom het.
Ons gaan die oor-grens gemeenskappe nie kan forseer nie- onwillig moet ek erken die studente was reg- maar ontvang as geskenk wat my in die eerste plek gaan transformeer- prof Jansen was ook reg. Die koninkryk kom binne die gemeenskap van die Drie-eenheid. Kom ons rus daarin en neem daaraan deel