{ARGIEF}

Ja, F! Ek is 53 en het 12 jaar oor om my roeping as predikantuit te leef en wil graag al meer en meer met die hart van my roeping besig wees. En ek moet sê dat ek al meer ontnugter raak oor hoe ek my roeping in die verlede uitgeleef het: al meer besig, voller programme, doelwitte, teikendatums, produktief, resultate ens. en si moeg! Ek hou van wat jy skryf – dit reg maar erg moeilik. Ons het in ons gemeente ons NCD evaluering wat sê ons moet erg aandag gee aan ons kleingroepe en lidmaatbemagtiging vir ‘n jaar oposy geskuif en probee r’n “Sabbatsjaar”leef. Weet nie regtig hoe nie en gaan eintlik aan soos altyd want dis al wat ek ken! – Ferdinand