{ARGIEF}

Hi Quintus
Ek en Bennie het so pas ‘n gebedswerkswinkel wat by Ceres Moeder-gemeente aangebied is, bygewoon. Tydens die werkswinkel het ek weer teruggedink aan die keer toe jy ook vir ons die waarde van meditasie verduidelik het. Ek pas daardie beginsel gereeld toe, maar die lewe is dikwels so gejaagd, dat ‘n mens nie tyd kry vir meditasie as jy nie tyd daarvoor maak nie. In stilwees en vertroue lê ‘n mens se krag. Dis in tyd van meditasie en stilwees dat jy God hoor praat. Daardie klein stemmetjie wat so gedurig fluister, maar wat ‘n mens so maklik dooddruk, “omdat daar nie nou tyd is om te luister nie!” Ek is besig om die boek HALF TIME te lees. ‘Weet nie of jy dit ken nie, maar dit gaan ook die mens wat gedurende die eerste 40 jaar van sy lewe net “gather” en “gather” en nie besef wat hy/sy in die proses misloop nie. Dan begin die klein stemmetjie praat, en as jy nie gehoor gee daaraan en begin stilword nie, mis jy die ware prioriteite in jou lewe.
Dankie vir hierdie stukkie wat jy geskryf het. Ek het dit werklik sinvol gevind en dit het goed aangesluit by dit waarmee ons in die werkswinkel besig is.