{ARGIEF}

Ek is geroer deur dié oproep tot verhoudings. Ek herinner my aan Lesslie Newbigin se stelling: “Jesus never wrote a book. He created a community.” (vry aangehaal!). In my leeswerk van die vroeë kerkgeskiedenis (Gonzalez, Story of Christianity) is ek getref deur die fokus van die kerkvaders, bv. Irenaeus, op die Kanon, Credo en Leierskap om die toenemende diversiteit van die ontploffing van die Christelike boodskap te hanteer. Maar, en dit is ‘n belangrike maar … hy was in die eerste plek ‘n PASTOR, in ‘n gemeente in Lyons, wat sy gemeente geleer het van die twee hande van God, die Woord en die Gees. Sy bydraes aan die breë kerklike publieke gesprek, wat ‘n enorme impak gehad het, was dus vanuit hierdie intieme verhouding met ‘n gemeenskap van gelowiges geskrywe. Terwyl ons dus vandag verskil oor ons Skrifbeskouing (vgl. die onderbou van al die belangrikste debatte vandag), stoei oor die belydenis van Belhar (wat ons eintlik voor ‘n evangeliese toets plaas, d.w.s. glo ons dat die evangelie eenheid, versoening en geregtigheid insluit of nie) en worstel met die koppe-stamp van ons leiers (wat nodig het om Johannes 12:22-26 se boodskap te hoor dat die koringkorrels moet sterf om koringplante te word wat kan vrug dra) – moet ons almal in die eerste plek aan verhoudinge bou. Chris van Wyk