{ARGIEF}

In die kursus waarna Neil verwys word daar gefokus op die vraag hoe lidmate begelei kan word om hulle eie bediening te ontdek. Die gemeente word dan ‘n ruimte vanwaaruit hulle “gelanseer” word vir hulle bediening in die gemeente en gemeenskap. Somarlie en Elna tel die baie goed op in hulle kommentaar op Neil se artikel- Somarlie praat van samewerking en sorg onder lidmate en Elna van hoe ek op ander lidmate kan steun.
Dit veronderstel dat lidmate gereed is om te skuif van ‘n gemeentelike sisteem waarin hulle deur ander bedien word, na ‘n gemeentelike sisteem waar hulle saam met ander ‘n bediening opneem. Van ‘n bediening aan lidmate na ‘n bediening deur lidmate!
In gesprekke met predikante sal hulle dikwels vertel van die onwilligheid van lidmate om die skuif te maak, terwyl as ek met lidmate in gesprek is hoor ek dikwels die teendeel.
Die waardheid is seker dat nie alle lidamte gereed is vir so ‘n skuif nie, maar my indruk is dat meer lidmate gereed is en inderdaad reeds besig is met ‘n eie bediening as wat predikante en kerkrade dikwels raaksien.
Het dit nie tyd geword dat daar in ons kerke bewegings kom wat lidmate wat gereed is om hulle eie bediening op te neem op alle vlakke ondersteun word, deure vir hulle oopgemaak word, geleenthede vir hulle geskep word sodat die bediening wat die Here aan die Liggaam toevertrou het in volheid kan ontvou nie?!