{ARGIEF}

Een van die meer fasinerende ontwikkelings in die ekumene die afgelope dekade, is die werk van die Global Christian Forum.
Toe hulle agterkom dat dinge in die ekumene baie keer vasval, het hulle mense begin uitnooi om van hulle eie ontmoeting met Christus te deel met mekaar. Hulle het gehoop dat as Christene agterkom dat die Gees van Christus ook in ander mense werk, hulle ook ná die vergaderings van die Global Christian Forum met mekaar sal kontak hou.
En dit wil voorkom asof die nuwe metodiek van luister groot dividende gelewer het. ‘n Nuwe dinamiek is geskep wat op wederkerigheid en gemeenskaplikheid gebaseeer is. Die luister na mekaar het ‘n ruimte geskep waarbinne hulle egte dialoog kon ervaar. ‘n Kwart van die tyd word nou aan luister na mekaar afgestaan!
“It is hard to over-estimate the cumulative effect of listening to the diverse and yet parallel ways in which disciples spoke of their encounter with God and with Christ.” sê Gregory Cameron in sy artikel: “Communion in mutuality and hospitality” (105-124)in die nuwe boek, Faith in Action – Njongonkulu Ndungane – Archbishop for the Church and the World, onder redaksie van Sarah Jones (Lux Verbi 2008).
Gregory werk dan verder met die idee van gasvryheid (ruimte vir mense om eerlik hulle sê te sê) en vrygewigheid (bereidheid om simpatiek te luister) wat hierdie tipe luister kenmerk.
Klink so vir my na wat uiteindelik tussen die leraars rondom Lukas 24 gebeur het!
Chris van Wyk