{ARGIEF}

Ek het my navorsing oor ‘n gesins- en gemeenskapsgerigte jeugbediening in 2003 aan die Universiteit van Pretoria voltooi vir die verkryging van ‘n PhD-graad. Ek het ‘n netwerk, Kruisnet, vir die jeugwerkers van die Sinode Hoëveld opgestel om na mekaar te luister en mekaar te ondersteun. Ons het ook ‘n splinternuwe webwerf, www.xbande.ng.org.za, spesifiek vir jeugwerkers. U kan daarop my eerste artikel oor genoemde onderwerp vind.