{ARGIEF}

Jannie- ek het dit baie geniet om die bydrae oor gelofsvorming te lees. In ‘n onlangse gesprek met predikante het ons “ontdek” dat ons geneig is om in terme van geloof te dink dat ons sekerhede in die verlede le. Die “mental model” verhoed ons om met “wide-awakening” soos jy dit stel te leef.
As jy reg is, en ek dink jy is, dat ons sekerheid, noem dit maar belydenis, gesetel is in ‘n verhouding met Iemand wat die inisiatief geneem het om eerste met ons in ‘n verhouding te tree en dat hierdie verhouding in die toekoms op verassende wyse gaan ontwikkel, nie as gevolg van ons inspanning nie, maar as gevolg van die eskatologiese aard van die verhouding met Christus- dan moet ons die historiese mental model ten minste aanpas met ‘n eskatologiese een.
Dan word gemeentebediening ‘n avontuur van voortgaande ontdekking soos wat die waarheid in die verhouding ontvou. Ek moet se stem my tot entoesiasme oor die dag wat voorle- wie weet watter sekerhede ek op die pad vandag gaan ontvang?