{ARGIEF}

Ek het met die tyd saam opgelet hoe moeilik dit vir ons om ons eie emosies te verstaan. Dit is nogal ‘n uitdaging om empaties te luister, wanneer jy self nooit geleer het om ‘n emosie raak te sien, te erken en dit dan te hanteer nie. Ek let op dat Johann Symington ‘n kursus hieroor gaan aanbied en is dankbaar dat daar sulke geleenthede geskep word. Ek reken dat dit veral ons kultuur is wat dit vir ons moeilik maak. Ons is gekondisioneer om emosie te negeer, veral negatiewe emosies. Positiewe ouerskap help mense om te verstaan dat alle emosie verwoord moet word, alvorens dit hanteer word. Dit is geweldig moeilik vir mense om emosie te kan verwoord. Ek het egter geleer dat die verwoording van my kinders se emosies hulle help om dit te kan hanteer en perspektief op die gebeure wat daartoe aanleiding gegee het. Hulle leer dat nie alle emosies op dieselfde vlak lê nie, maar dat emosie eg is. Hulle leer saam met my dat hulle ‘n keuse het oor hoe hulle die emosie gaan hanteer, of hoe hulle wil reageer, saam met die betrokke insident, en dat hierdie keuse vir hulle groter mag gee oor die probleem. Dit is ‘n heerlike leerproses om dan ook empaties en luisterend met ander om te gaan.