{ARGIEF}

Beste Nel, Hanneke en Frederick,

Zoals ik al min of meer aangaf vorige week vrijdag, zal het in allerlei
opzicht beter passen dat ik in 2010 deelneem aan de uitwisseling met
Zuidafrikaanse collega’s in het kader van Zebra. Dat heeft te maken met de
voorbereiding, met financiën en met de planning van mijn eigen cursussen in
Terneuzen. Ik hoop, dat jullie hiervoor begrip kunnen hebben.
Het liefste ging ik direct, zo intens heb ik genoten van deze uitwisseling,
zoveel hebben de collega’s en de docent, Frederick Marais mij gegeven en zo
hartelijk en oprecht was de uitnodiging van twee collega’s uit Zuid-Afrika.

Ik zal met alle plezier een collega ontvangen als er opnieuw een groep komt
naar hier, ook dit meldde ik al.

Graag verneem ik de geplande data voor najaar 2009 en 2010, dan kan ik me
hierop richten.

Ik dank jullie voor jullie grote betrokkenheid en jullie zorg voor de
afgelopen week. Al datgene wat mij gegeven is, draag ik mee; het heeft mede
richting gegeven aan mijn verdere studie. Ik zal aan de slag gaan met
onderwerpen als schaamte en blaamloos luisteren.

Heel hartelijk dank en alle goeds gewenst, Huub Smeets.