{ARGIEF}

“So what?”

 

Hierdie artikel is geskryf deur Martine Bakema na aanleiding van ‘n gesprek tussen Suid-Afrikaanse predikante by ‘n Daggesprek van die Stigting Kontekstuele Pastoraal in Amersfoort

Tijdens het gesprek naar aanleiding van de lezingen op de studiedag, kwamen ook Zuid-Afrikaanse predikanten aan het woord, die in het kader van een uitwisseling in Nederland te gast waren. In dat gesprek gebeurde iets bijzonders, dat door een groot deel van de aanwezigen niet goed verstaan werd. Daarom een korte samenvatting van dat deel van het gesprek.
Frederick Marais, predikant van de ‘witte’ NGK (Nederduits Gereformeerde Kerk) in Stellenbosch, vertelde hoe vertegenwoordigers van zijn kerk na de afschaffing van de Apartheid, op eigen verzoek voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie zijn verschenen. Men deed dit omdat men het als noodzaak ervoer, het zwijgen over het kwaad van de Apartheid te doorbreken. Hij en anderen hebben toen voor de commissie schuld beleden voor de betrokkenheid van hun kerk bij de Apartheid.
Jaco Coetsee, predikant van de ‘bruine’ en ‘zwarte’ VGK (Verenigde Gereformeerde Kerk) in Stellenbosch, reageerde hierop met te zeggen dat dat wel mooi was, maar dat de eerste reactie van de zwarte mensen in zijn kerk hierop was: “So what?” Op de vraag van iemand uit de zaal, wat dit “So what?” betekende, legde hij uit dat nu weliswaar schuld was beleden door de NGK, maar dat er veel te lang gezwegen was. Het spreken kon het lange zwijgen niet teniet doen. Het is niet zo eenvoudig om te antwoorden op een belijdenis die gedaan wordt van een zaak die zoveel pijn heeft veroorzaakt. Er is geduld of een tijd van verbindend zwijgen voor nodig.
Frederick Marais hoorde dit aan en vroeg toen: “En als wij toen niet gesproken hadden, zouden wij dan nu met elkaar in gesprek kunnen zijn?” Jaco Coetsee antwoordde hierop: “Nee.” Er was dus veel gewonnen, maar, zoals Marais vaststelde: “Het is interessant dat wij in Nederland, buiten onze eigen context, zoveel nieuwe perspectieven vinden in een oud verhaal. Dit beklemtoont het belang van de-centeringl”.  
Hoe goed is het te kunnen melden dat nu de NGK en VGK gemeenten van Stellenbosch terecht zijn gekomen in een ‘Verenigende Ring’  die bijzonder goed functioneert en waar onderling vertrouwen groeit.