{ARGIEF}

Gebed is die een saak in die Christelike lewenstyl waar die ware verstaan daarvan nie van die kennis van teoloë, filosowe en geestelike voorgangers afhanklik is nie, maar van die verhouding en lewenswyse wat elke gelowige  persoonlik in die aangesig van God beleef.

Met hierdie blog wil ek poog om ’n openhartige gesprek oor gebed en spiritualiteit aan die gang te kry. Ek wil jou uitnooi om saam met my te dink, te gesels en te groei oor en in die praktyk van gebed.  Hierdie is nie ’n voorbiddingsblog waar gemeentes en indiwidue verskeie gebedsversoeke plaas nie –  daarvoor het gemeentes hulle eie sisteme.  Die oop gesprek in die blog moet juis inspirerend meewerk om  gemeentes en gelowiges inligting te gee en te motiveer om ’n gebedskultuur te vestig.

Die blog wil onder andere aan twee sake aandag skenk.

  • Die een is ’n oop gesprek oor gebed en spiritualiteit. Neem asb. deel aan die gesprekke oor verskeie temas en gedagtes wat gereed  in die blog sal verskyn.
  • Die ander is om ’n ruimte te skep  sodat gemeentes en gelowiges oor die kragtige werking van gebed kan getuig.  Kyk by die kategorieë en klik op “Getuienisse”

Groete

Quintus Heine