{ARGIEF}

In hierdie kursus word predikante en gemeenteleiers se vaardigheid om leiding te gee ten opsigte van prosesse van verandering in die gemeente ontwikkel. Die kursusgangers word blootgestel aan lense wat hulle help om die dinamika in die gemeente te verstaan.Hierdie lense sluit oa sistemiese-, transformasie-, narratiewe- en konflikhanterings-lense in.

Tydens die kursus oefening leiers die vaardighede in om leierskap vir die praktiese gemeentesituasie te ontwikkel.

Die kursus is saam met die CFN-netwerk ontwikkel. Gaan na Dagboek op die webblad of kontakpersoon Divine Robertson by 021-808 3265 of dr@sun.ac.za vir meer besonderhede