{ARGIEF}

2. Toewyding

Die Kraaifontein konferensiegangers het ‘n verklaring as toewyding uitgereik. Dit is deeglik deur dink en staan as die Kraaifontein Commitment bekend. Lees gerus die verklaring. Daar het na my wete niks konstruktief ten opsigte van armoede bestryding uit die dokument voortgespruit nie. Ek was gelukkig om die dokument na ses jaar in die hande te kry. In vergelyking met die insette voor en na die konferensie was die uitkoms indien enige minimaal.

3. Raadsaal teologie

Die gepratery oor armoede bevoordeel nie die massas nie. Alhoewel dit nie vir die Kraaifontein konferensie gegeld het nie, vind dié teologie gewoonlik in lugversorgde goed toegeruste en veilige omgewings plaas. Dit dien as goeie bemarking vir die maatskappye en sus die gewete van donateurs. Dis gewoonlik raadsaal teologie wat op intellektuele vlak nie die grondvlak bereik nie.

4. Sonder basuin

Ek herinner my aan moeder Teresa se besoek in Suid-Afrika en haar nederige verskyning by die skilpadsaal, in Pretoria. Sy was deur my senior kollegas (kerkleiers) oor haar onkunde oor apartheid gekritiseer. Wat sy in haar bediening in die stegies van Kalkutta gedoen het, kan min nadoen. Sy het nie gepraat oor, maar sy het haar hande vuilgemaak vir die herstel van God se mense se Godwaardigheid. “‘Geliefde sieke’, sal ek sê, ‘jy is dubbeld kosbaar vir my, omdat jy Christus vir my verpersoonlik; en wat ‘n voorreg is dit nie vir my om jou te mag versorg nie” (uit ‘n gebed van Moeder Teresa). Dit wat sommige gemeentes en lidmate buite die kerkmure doen saam met lydendes gaan waarskynlike sonder basuingeklank mee. Ek herinner my aan ‘n gemeente wat ingegryp het toe die xenofobie slagoffers in die skiereiland moes vlug het. Binne 24 uur was ‘n hele noodkamp opgerig. Die ANC regering en ander politieke partye het eers later wakker vanaf die soustrein wakker geskrik.

5. Voel vere

Ek het met kollegas die dag snoek, brood en chips met die kar se enjinkap as tafel geëet toe ‘n bedelaar weggejaag word. Ek hoor eendag ‘n dominee skree op straatkinders wat sy ou 323 met hul hande vuil vat. Ek is nie oortuig of konferensies oor armoede mense se harte en gesindhede, dominees se teologie en lidmate se geloofsoortuiging verander nie. Dit mag wel gebeur, as die Heilige Gees ingryp, maar dit lyk of hy eerder op Damaskuspaaie blootgestel aan wind en weer, waai. Jesus het sy tent tussen die armes kom opslaan.

Miskien het die onlangse Unyameko konferensie in sy doel geslaag, ek weet nie want ek woon nie maklik armoede konferensies by nie.

Pieter van Niekerk