{ARGIEF}


10 Februarie 2013 ~ Sondag van verheerliking: Eksodus 34:29-35

Moses – Sluier en blink gesig; Ons – maskerdraers en verheerliktes

Ek wil aan die hand van die aanhalings en opmerkings die Sondag van Verheerliking homileties inkleur en aktualis(eer).

 • masker - pieter  Sluier is soos ‘n masker (sinoniem) dit verberg jou ware Godsbeeld en siel wat voor God se aangesig blink. Die masker versluier jou glanslose ego (PvN).
 •   “Wearing a Mask may become a sub-personality preventing us from embracing our true spiritual identity” – E C Rollins
 •   “Dalk moet ons gesigte ook meer blink van die inwoning van die Heilige Gees wat daagliks koers en rigting aan ons lewe gee!” – H Bosman
 •   “Die gelowiges is bevryde mense (die sluier is weggeneem) sodat hulle die heerlikheid van die Here reeds nou kan raaksien en verstaan.
     En wanneer hulle die   heerlikheid kan sien verander die Heilige Gees hulle ook om dieselfde heerlikheid uit te straal” –J A du Rand
 •   “Vir regverdiges het daar lig gekom” (Psalm 97)
 •   “Ons leef nie net voor God se aangesig nie. Ons is sy aangesig”-  L Joubert
 •   “You are now on the mountain top, and the voice of God is speaking to you.
    Live in it, waking, working, thinking, walking, sleeping.
    In this way, although you may not be continually living on the mountain top, you will nevertheless be continually living in realization of all the beauty, and inspiration, and power you have felt there … This is to know and to walk with God. This is to find the Christ within”… – R W Trine.
 • Inside every human is the Promised Land that Moses promised his people. The promised land is in the realm of the human mind, but only the mind that is fertile for Love, because that is where God lives” – D. M Ruiz

Charles C Finn vat die innerlike pyn en stryd van masker dra in die gedig vas:

“Please Hear What I‟m Not Saying”.
Don’t be fooled by me.
Don’t be fooled by the face I wear
For I wear a mask, a thousand masks,
Masks that I’m afraid to take off,
And none of them is me.
Pretending is an art that’s second nature with me,
But don’t be fooled,
For God’s sake don’t be fooled.
I give you the impression that I’m secure,
That all is sunny and unruffled with me, within as well
As without,
That confidence is my name and coolness my game,
That the water’s calm and I’m in command
And that I need no one,
But don’t believe me.
My surface may seem smooth but my surface is my mask,
Ever-varying and ever-concealing.
Beneath lies no complacence.
Beneath lies confusion, and fear, and aloneness.
But I hide this. I don’t want anybody to know it.
I panic at the thought of my weakness exposed.
That’s why I frantically create a mask to hide behind,
A nonchalant sophisticated facade,
To help me pretend,
To shield me from the glance that knows.
But such a glance is precisely my salvation, my only hope,
And I know it.
That is, if it’s followed by acceptance,
If it’s followed by love.
It’s the only thing that can liberate me from myself,
From my own self-built prison walls,
From the barriers I so painstakingly erect.
It’s the only thing that will assure me
Of what I can’t assure myself,
That I’m really worth something.
But I don’t tell you this. I don’t dare to, I’m afraid to.
I’m afraid your glance will not be followed by acceptance,
Will not be followed by love.
I’m afraid you’ll think less of me,
That you’ll laugh, and your laugh would kill me.
I’m afraid that deep-down I’m nothing
And that you will see this and reject me.
So I play my game, my desperate pretending game,
With a facade of assurance without
And a trembling child within.
So begins the glittering but empty parade of masks,
And my life becomes a front.
I idly chatter to you in the suave tones of surface talk.
I tell you everything that’s really nothing,
And nothing of what’s everything,
Of what’s crying within me.
So when I’m going through my routine
Do not be fooled by what I’m saying.
Please listen carefully and try to hear what I’m not saying,
What I’d like to be able to say,
What for survival I need to say,
But what I can’t say.
I don’t like hiding.
I don’t like playing superficial phony games.
I want to stop playing them.
I want to be genuine and spontaneous and me
But you’ve got to help me.
You’ve got to hold out your hand
Even when that’s the last thing I seem to want.
Only you can wipe away from my eyes
The blank stare of the breathing dead.
Only you can call me into aliveness.
Each time you’re kind, and gentle, and encouraging,
Each time you try to understand because you really care,
My heart begins to grow wings–
Very small wings,
Very feeble wings,
But wings!
With your power to touch me into feeling
You can breathe life into me.
I want you to know that.
I want you to know how important you are to me,
How you can be a creator–an honest-to-God creator–
Of the person that is me
If you choose to.
You alone can break down the wall behind which I tremble,
You alone can remove my mask,
You alone can release me from my shadow-world of panic,
From my lonely prison,
If you choose to.
Please choose to. 

“What is within us is the divine image of God. What is within us is the essence of God. In his work “The Madman”, Kahlil Gibran wrote: “One day, long before many gods were born, I woke from a deep sleep and all my masks were stolen, the seven masks I have fashioned and worn in seven lives, I ran maskless through the crowded streets shouting, „Thieves, thieves, the cursed thieves.‟ and when I reached the marketplace….I looked up…. the sun kissed my own naked face for the first time. For the first time my own naked face and my soul were inflamed with love for the sun, and I wanted my masks no more.”
Let us be “cursed thieves” to each other, as we steal the masks from off each other’s face. Let us set each other free.
Who am I?
I am a divine spirit living out an earthly story!
Who are you?
You are a divine spirit living out an earthly story.
We are all the same spirit essence but all are living different earthly stories.
(Uit: The Masks wear, E C Rollins)

Mahatma Gandhi beskryf die maskers as sewe groot sondes:

Spieël jouself! 

Probeer goed doen, nie verkeerd nie, dat julle kan lewe! (Amos 5:14)

‘n Goeie vriend stuur vir my die afgelope week ‘n baie betekenisvolle aanhaling. Die bekende Indiese leier, Mahatma Gandhi, het dit geskryf.

By die lees daarvan voel ek: Dit is soos ‘n waarde-indeks wat elke burger van die samelewing elke dag voor oë behoort te hê, iets waaraan hulle hulle lewe daagliks behoort te meet en te toets.
Die aanhaling handel oor wat Gandhi noem “die sewe groot sosiale sondes” of versoekings waaraan ‘n samelewing voortdurend blootgestel word – sondes wat sy fondamente kan ondergrawe. Vir hom was hulle die volgende:

• Politiek sonder beginsels
• Rykdom sonder werk of arbeid
• Plesier sonder ‘n gewete
• Kennis sonder karakter
• Handel of ekonomie sonder moraliteit
• Wetenskap sonder menslikheid
• Aanbidding sonder offerbereidheid.

Al hierdie sondes is natuurlik vandag nog net so teenwoordig en werksaam soos in Gandhi se tyd. Een of twee van die vermelde sondes het my onmiddellik aangeraak – miskien omdat hulle so naby aan my eie lyf is.

Soos dat kennis ‘n mens opgeblase en hoogmoedig kan maak – só hoogmoedig en trots dat jy jou menslikheid kan verloor. Ook dat om vinnig geld te wil maak, sonder om eerlik en hard daarvoor te werk, sleg kan boemerang.

Dit sal goed wees om jouself in hierdie sondelys te spieël en vas te stel waar jyself faal en hoe jy kan verbeter – ook waar jy aan ons samelewing, waar byna al hierdie sosiale sondes vandag so lustig floreer, ‘n verskil kan maak.

Suid-Afrika het eerlike mense met ‘n sterk sosiale gewete nodiger as ooit.

Mense wat eenvoudig probeer om goed te doen.

Carel Anthonissen
Sentrum vir Christelike Spiritualiteit: www.christianspirit.co.za of info@christianspirit.co.za

Ons is verheerliktes; gekies om deur Christus God se aangesig te wees.

Pieter van Niekerk

Preekriglyn in Argief: http://www.communitas.co.za/leesrooster/ot/02-Eksodus/Eksodus%2034_29-35.htm

Seisoen van Luister: http://communitas.co.za/wp-content/uploads/2013/02/Eksodus34_29-35.jpg