{ARGIEF}

18 November 2012 ~ Vyf en twintigste Sondag in Koninkrykstyd ~ Mark 13:1-12

Ek bel Vrydag my NG Kerk dominee-vriend op De Doorns om te hoor wat alles daar aan die gebeur is. Wat hy vertel is aangrypend. Die NG kerk in die hoofstraat en al die besighede is toe. Die skole is toe. Die armes is al erg honger. Baie van die lidmate se vroue en kinders was die afgelope paar nagte elders, in Worcester, in strandhuise. Die mans het agtergebly en pas die wingerde en huise en skure op. Hulle moes hulleself organiseer en hulp inkry. Hy gee detail. Die plaaswerkers wat “vir die boere” wou help is so geslaan en verinneweer, gedreig en geïntimideer dat ook hulle nie naby die plaas en hulle huise kan kom nie. Die polisie is ge-Marikana. Hulle is te bang om te skiet en het hier en daar hard probeer keer, maar wil geen geweld gebruik nie – die gevolg is dat die skares doen wat hulle wil. Hulle steek die wingerde aan die brand en plunder – al kyk die polisie toe. Daar is groot getalle werklose mense in die De Doorns vallei. Nuwe en groeiende plakkerskampe is aan die orde van die dag en baie van hulle is onwettige immigrante, veral van Lesotho. Die mense word opgestook deur groepe wat ingery is soontoe. Daar is ANC politici wat die chaos misbruik om verlore stemme te probeer terugwen, hoogs onverantwoordelik. Die gerug loop sterk dat Julius Malema op pad is…. en so vertel hy.

Ek is skoon verslae na die lang gesprek. Ek wou hom vra wat preek hy Sondag. Ek is kwaad. Dis duidelik dat die uiters swak regering en korrupsie en basiese onbekwaamheid besig is om ons land te ruïneer. Die armes word armer en kom amper noodgedwonge in opstand.

Saterdagoggend lees ek die Preekstudie – Markus 13, Ek onderstreep die eksegese.

En toe begin die Bybel vir my preek. Later is ek skoon skaam. Ek lees die Message vertaling naas die Afrikaans en besluit mens moet dit tot ten minste vers 12 lees en gebruik. Skrefies lig breek deur. Ek sien geen finale oplossing vir SA se politieke gemors nie, maar wel genoeg om te weet die Here praat met my, maak nie saak wat ek vir Aktuele Kommentaar gaan skryf nie. Ek besef:

•    Jesus het sy dissipels gewaarsku om nie te skrik vir die soort chaos nie. Die Message vertaal dit so goed en kontekstueel “This is routine history, and no sign of the end.” “Geboortepyne van ʼn nuwe tyd” in die Afrikaans laat my diep dink. Wanneer kom dit? – of het dit al gekom, is dit net onsigbaar omdat ons dit nie wil sien nie?
•    Die dissipels is lief vir hulle kerk. Ek dink daaraan dat hulle by die hemelvaart nog vir Jesus vra wanneer Hy die “Koninkryk van ISRAEL” gaan oprig. Hulle tempel, hulle koninkryk. Die oorsaak van al die chaos en die totale vernietiging van daardie wonderlike tempel is eie koninkryke, eie kerke. En.. dit is  routine history. Niks nuuts nie!
•    Die Message vertaal: “Watch out for doomsday deceivers. Many leaders are going to show up with forged identities claiming, ‘I’m the One.’ They will deceive a lot of people.” Hoe waar is dit nie! Hulle foto’s en spotprente met stortkoppe en nog meer is oral. En hulle is voorwaar hopeloos. Maar dan staan daar ook in die Afrikaans: En julle moet teen julleself op julle hoede wees. My eerste reaksies op De Doorns se chaos kom helder in die getuienisbank voor my staan.

Ek besef die dominee op De Doorns het tog iets gesê wat ek nie toe wou hoor nie, ek was te kwaad. Jesus wil my Olyfberg toe vat sodat ek op ʼn afstand kan kyk na ons godsdienstige erfenis en die routine history wat dit baar. Verstaan ons iets van die Koninkryk van God, van Markus se  “evangelie van Jesus Christus, die Seun van God?”  

Die profetiese rede: die tempel sal afgebreek word
(Matt 24:1–2; Luk 21:5–6)
13  Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!”
2  Jesus sê vir hom: “Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word.”
Die profetiese rede: rampe en vervolging
(Matt 24:3–14; Luk 21:7–19)
3 Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom: 4“Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word?”
Jesus sê toe vir hulle: “Pas op dat niemand julle mislei nie. 6Daar sal baie onder my Naam kom en sê: ‘Dit is ek!’ en hulle sal baie mense mislei.
“En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. 8Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.
9  “En julle moet teen julleself op julle hoede wees. Mense sal julle aan die geregshowe oorlewer; in die sinagoges sal julle geslaan word, en voor goewerneurs en konings sal julle oor My teregstaan. Dit sal ’n getuienis voor hulle wees. 10En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. 11Wanneer hulle julle gryp om julle oor te lewer, moet julle julle nie vooruit bekommer oor wat julle sal sê nie, maar julle moet praat soos dit op daardie oomblik aan julle gegee sal word, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. 12Die een broer sal die ander oorlewer om doodgemaak te word, en selfs ’n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. 13Ja, julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word.”

DOOMSDAY DECEIVERS
13 As he walked away from the Temple, one of his disciples said, “Teacher, look at that stonework! Those buildings!”
     Jesus said, “You’re impressed by this grandiose architecture? There’s not a stone in the whole works that is not going to end up in a heap of rubble.”
     Later, as he was sitting on Mount Olives in full view of the Temple, Peter, James, John, and Andrew got him off by himself and asked, “Tell us, when is this going to happen? What sign will we get that things are coming to a head?”
     Jesus began, “Watch out for doomsday deceivers. Many leaders are going to show up with forged identities claiming, ‘I’m the One.’ They will deceive a lot of people. When you hear of wars and rumored wars, keep your head and don’t panic. This is routine history, and no sign of the end. Nation will fight nation and ruler fight ruler, over and over. Earthquakes will occur in various places. There will be famines. But these things are nothing compared to what’s coming.
     “And watch out! They’re going to drag you into court. And then it will go from bad to worse, dog-eat-dog, everyone at your throat because you carry my name. You’re placed there as sentinels to truth. The Message has to be preached all across the world.

Jurgens Hendriks

 Geen Preekriglyn in Argief

Seisoen van Luister Powerpoint

Markus 13:1-13 – 25ste Sondag in Koninkrykstyd – 18 November 2012

Markus13 1-8In Familietyd kan die konsep van die wederkoms vir kinders oorgedra word aan die hand van talle voorbeelde waar pyn die blydskap voorafgaan: ‘n baba wat tande kry, atlete wat hard werk om uiteindelik ‘n medalje te wen, verbeteringe wat aan ’n huis gedoen word of die roerende verhaal van Pippie Kruger wat ’n veloorplanting gekry het na erge brandwonde. In die preekriglyn word by die voorbeeld van die Iranse vlugteling M. in Afganistan aangesluit wat Jesus aangeneem het en ten spyte van erge brandwonde wat sy neef hom toegedoen het, hom laat doop het met die woorde: “Wat hulle ook al aan my doen, ek het Jesus lief. Ek volg Hom.” Dit gee ’n inleiding vir die teks van Markus 13 om oor die gestalte van die toekoms vir die volgelinge van Jesus Christus te gesels. Dit is duidelik dat die toekoms ook vir Sy volgelinge die vorm van ’n kruis het. Die gawe van die Heilige Gees versterk en troos ons tot dié dag waarop ons wag, aanbreek.

Markus 13:1-8.ppt     633 KB Nov 05, 2012 10:55 Download  
Markus 13:1-8.pptx     449.68 KB Nov 05, 2012 10:53 Download  
Markus 13:1-8.doc     108.5 KB Nov 05, 2012 10:48 Download