{ARGIEF}

 

Oomblik van stilte en rus…

Ons dink aan die familie van me Nomzoxolo Dziba skoolhoof van Kruispad wat Maandag vermoor is en alle onderwysers in ons streek wat onder soveel druk moet werk…
Bid vir onderwysers en polisiemanne en vroue wat jy ken

LITURG:  Vriende in die Here Jesus Christus: Wat is hoop?

ALMAL: Wat ‘n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie.  Wie hoop nog op wat hy reeds sien?  Maar as ons hoop is op dit wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.

LITURG:  VRIENDE IN DIE HERE JESUS CHRISTUS

    Om te hoop beteken dat ons elke oomblik ingestel is op dit wat nog nie gebore is nie.  Selfs al gebeur sekere dinge nie in ons leeftyd nie, beteken hoop dat ons nie desperaat en moedeloos sal raak nie.  Dit beteken nie veel om te hoop op dit wat reeds bestaan of op dit wat nie moontlik is nie.  Hulle wie se hoop swak is, gee hulle maklik oor aan gerief en self geweld.  Hulle wie se hoop sterk is, sien en koester elke teken van nuwe lewe.  Hulle is elke oomblik gereed om te help dat nuwe dinge onder ons gebore word.

GEBED  [ Almal saam ]
Here ons God, U weet hoe min hoop daar in ons lewe is.  Ons dae is dikwels vol van slegte nuus – berigte van lyding en dood, haat en onvrede, werkloosheid en bedrog. 
In so ‘n tyd wil ons opnuut aan Jesus dink.  Ons wil dink aan Sy kruis – hoe Hy gely en gesterf het. Selfs die dood kon U liefde nie keer nie. 
Deur die opstanding van Christus skep U nuwe lewe, nuwe hoop, word ons hoop herwin.  Gee ons vandag weer tekens van U liefde en sorg. AMEN

LITURG : VRIENDE IN DIE HERE JESUS CHRISTUS
 Alhoewel ons hoop en verwagting nog nie ‘n vaste besit is nie, bevat dit tog ‘n element daarvan.  Die feit dat ons op iets wag, wys reeds dat ons dit op ‘n manier besit.  Indien ons met geduld en hoop op iets wag, is die krag van dit waarop ons wag reeds werksaam in ons lewe.  Hy wat in alle erns wag, is alreeds in die greep van dit waarop hy wag. 
Kom ons vier ons hoop…

VIERING VAN HOOP   [Almal saam ]
 
Te midde van hongersnood en geweld, vier ons die belofte van oorvloed en vrede.
Te midde van onderdrukking en tirannie, vier ons die belofte van diens en vryheid. 
Te midde van twyfel en wanhoop, vier ons die belofte van geloof en hoop.
Te midde van vrees en ontrouheid, vier ons die belofte van vreugde en lojaliteit.
Te midde van haat en dood, vier ons die belofte van liefde en lewe.
Te midde van sonde en verval, vier ons die belofte van redding en vernuwing.
By die herinnering aan ‘n sterwende Heer, vier ons die belofte van ‘n lewende Christus.
Gebruik die tekens van Hoop

Liturg:
 
Mag die God van hoop julle vul met sy genade en vrede.  Mag julle deur die krag van sy Gees groei in hoop.

Almal: 
Amen