{ARGIEF}

Die Sertifikaatkursus is ʼn intensiewe bedieningsvernuwingskursus wat leraars wil help om op ʼn dieper en grondiger vlak weer oriënteer te word t.o.v. hulle bediening.

  • Die kursus in ʼn formaat van nege modules (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied.
  • Dit word inklusief aangebied, m.a.w. teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit word aangespreek. Die kursus gee nuwe insigte, maar is ook baie prakties en help mense om innoverend te werk.
  • Hierdie 9 kursusse word tans saam met ons Ekumeniese vennote aangebied, en aanbieding is dus in die meeste gevalle in

LW Ons pas die voertaal aan na gelang van die samestelling van die groep; kursusgangers is altyd welkom om in die taal van hul voorkeur te kommunikeer.

Mod 1 Om die tye en geleenthede te verstaan / About our context – a deeper understanding of the world and times we live in  
3 – 5 Maart
 
E Volanie& Coenie Burger
Mod 2 Gemeentelike Ekklesiologie / About Congregations – part of the problem or part of the answer?  
12 – 14 Mei
Guillaume Smit
&
Francois Herselman
Mod 3 DIE TRINITEIT- Die Wonderlike, Vreemde God in Wie Christene Glo / About God – the Triune God of the Bible, Missio Dei and the plot of the Gospel  
21 -23 Jul
Pieter vd Walt
& Andre Agenbag & Coenie Burger
 
 

 
 
Registration form_Cert Module 1-3_2020